Wie zijn we

Ons website-adres is: https://www.unfolding.nl.

Privacyverklaring

We hechten veel waarde aan de privacy van bezoekers op onze website. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder daar eerst uw toestemming voor te vragen en we springen  zorgvuldig om met uw gegevens.
 

Gegevens die we gebruiken tijdens uw bezoek aan onze website:

  • Onze webserver herkent automatisch alleen uw IP-adres en niet uw e-mailadres

Bij een bezoek aan onze website bewaren we:

  • Uw e-mailadres indien u beoordelingen of vragen plaatst op deze website
  • Uw e-mailadres indien u dit aan ons communiceert
  • De domeinnaam van andere websites die u geraadpleegd heeft om naar onze site te gaan
  • Alle informatie met betrekking tot de pagina’s die u op onze website geraadpleegd heeft
  • Alle informatie die u vrijwillig verstrekt heeft (bijvoorbeeld als u zich registreert)

We gebruiken de informatie om:

  • Uw bestelling af te handelen
  • Onze website te verbeteren
  • Onze marketinguitingen relevanter en persoonlijker te maken

We gebruiken uw persoonsgegevens alleen intern voor het tot stand brengen van de overeenkomst en voor een snelle en veilige afhandeling van uw bestelling. Uw gegevens worden nooit doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden. We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.
 

Cookies

Op onze website maken we gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies, kleine tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen. Cookies helpen ons om te analyseren hoe gebruikers onze website gebruiken, waarmee we onze site weer beter kunnen laten aansluiten bij uw wensen. Ook worden er in cookies uw persoonlijke voorkeuren bewaard.
 
In de cookies wordt informatie opgeslagen (zoals de instellingen van uw pc en door u aangegeven voorkeuren) om bijvoorbeeld een volgend gebruik van de website te vergemakkelijken. Deze informatie bevat naast uw IP-adres, geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. Ook worden cookies gebruikt om te voorkomen dat u te vaak dezelfde advertentie ziet.  Voor het plaatsen van dergelijke cookies zullen wij indien wettelijk verplicht u vooraf (bij het eerste bezoek aan de website) om toestemming vragen. Als u desgevraagd toestemming geeft, wordt deze toestemming door ons opgeslagen zodat u niet bij elk bezoek aan de website opnieuw toestemming hoeft te geven. Wanneer u uw toestemming voor het gebruik van cookies wilt intrekken, dan kunt u de cookies verwijderen of laten verwijderen door uw browser of virusscanner. Wij gaan er in dat geval van uit dat de toestemming voor het plaatsen van cookies is ingetrokken en zal u bij een volgend bezoek aan de website opnieuw om toestemming vragen.
 
Indien u uw toestemming intrekt, kan het echter gebeuren dat u niet van alle mogelijkheden van de website gebruik kunt maken, of dat u geen toegang hebt tot bepaalde (onderdelen van) de website.
 

Google Analytics

De informatie van deze cookies wordt ook overgebracht naar Google en opgeslagen op hun servers. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de site gebruikt, om ons rapporten over alle website-activiteit te sturen en om andere diensten aan te bieden. Google mag al deze informatie aan derden verschaffen als het bedrijf hiertoe wettelijk wordt verplicht of wanneer derden de informatie namens Google verwerken. Google combineert uw IP-adres niet met andere gegevens waarover ze beschikt.
U kunt voorkomen dat de door het cookie verzamelde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (inclusief uw IP-adres) aan Google worden verzonden, bewaard en dat deze gegevens door Google worden verwerkt door de onder de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl 
 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Wij (Unfolding BV) zijn de verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wanneer u inzage wilt in de persoonsgegevens die wij over u hebben vastgelegd of wanneer u gegevens wilt wijzigen omdat deze onjuist of onvolledig zijn, of deze wilt laten verwijderen of afschermen, dan kunt u per e-mail contact opnemen met onze klantenservice via info@unfolding.nl Wij zullen u binnen vier weken meedelen welke persoonsgegevens wij omtrent u verwerken en of wij aan een eventueel verzoek tot verwijdering, afscherming of verbetering kunnen voldoen.
 
De door u bij uw bestelling ingevoerde gegevens worden door ons gebruikt om de bestelling af te handelen. Uw gegevens kunnen in dit kader aan bij het afhandelen van de bestelling betrokken derden (bv. de bezorger) worden doorgegeven.
 

Beveiligde verbinding

Binnen de webwinkel maken we gebruik van een beveiligde SSL-verbinding. Dit betekent dat gegevens die u verstuurt binnen het bestelproces en contactformulieren veilig en versleuteld worden verstuurd.
 

Nieuwsbrief

Bij inschrijving voor onze nieuwsbrief gebruiken we de door u opgegeven gegevens om u de nieuwsbrief te sturen. Deze nieuwsbrief gebruiken we om u uitsluitend op de hoogte te brengen van aanbiedingen en lopende acties. U kunt zich na inschrijving te allen tijden afmelden voor het ontvangen van de nieuwsbrief door dit aan te passen in uw account, door het sturen van een e-mail aan info@unfolding.nl of via een link in de nieuwsbrief.
 

Toestemming

Gebruik van deze website is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze website betekent dat de gebruiker instemt met het bovenstaande. De gegevens op onze website zijn bedoeld om u algemene informatie te verschaffen.
Deze gegevens kunnen door ons zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. Wij nemen de nodige zorgvuldigheid in acht bij het samenstellen en onderhouden van onze website en maken gebruik van bronnen die wij betrouwbaar achten. Wij staan echter niet in voor de juistheid en volledigheid van de door ons geboden informatie. Wij kunnen geen garanties geven voor het foutloos en/of ononderbroken functioneren van deze website.
Op deze website wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie van derden. Dergelijke informatie is door ons niet nader beoordeeld op juistheid, volledigheid of actualiteit. Wij aanvaarden hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.
Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. De geboden informatie is niet bedoeld ter vervanging van deskundig advies. Het gebruik van de geboden informatie is voor uw eigen rekening en risico. Als rechthebbende behouden wij alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot de geboden informatie. Onder informatie verstaan wij teksten, grafisch materiaal en logo’s. Op de informatie van deze site en op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.
 
De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting aan, die u hier kunt vinden http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Consumenten hebben de mogelijkheid om dit platform te gebruiken voor de beslechting van geschillen.
 

Onze contactgegevens

Heeft u vragen over ons privacy-beleid? Neem dan contact op via ons contactformulier.